NOWELIZACJA USTAWY PORTOWEJ

W dniu 16 września 2019 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o portach  i przystaniach morskich. Nowelizacja przewiduje, między innymi : (i) modyfikację istniejącego modelu organizacyjnego portów morskich albowiem podmioty zarządzające portami uzyskają kompetencję do świadczenia usług portowych, (ii) istotne wzmocnienie pozycji prawnej podmiotów zarządzających portami w aspekcie gospodarki nieruchomościami znajdującymi się w granicach…