INCOTERMS 2020 – NOWE MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLU

Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie Incoterms 2020, stanowiące praktyczne wytyczne dla importerów i eksporterów handlu światowego. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze, Incoterms 2010 stają się coraz bardziej nieaktualne i nieprzystające do panujących warunków handlowych, w związku z czym Międzynarodowa Izba Handlowa (ang. International Chamber of Commerce, dalej: ICC) opracowała…

NOWELIZACJA USTAWY PORTOWEJ

W dniu 16 września 2019 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o portach  i przystaniach morskich. Nowelizacja przewiduje, między innymi : (i) modyfikację istniejącego modelu organizacyjnego portów morskich albowiem podmioty zarządzające portami uzyskają kompetencję do świadczenia usług portowych, (ii) istotne wzmocnienie pozycji prawnej podmiotów zarządzających portami w aspekcie gospodarki nieruchomościami znajdującymi się w granicach…

SPECUSTAWA O BUDOWIE PORTÓW ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 09 sierpnia 2019r. Sejm  uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Przyjęte przepisy pozwolą na szybką i nieskomplikowaną budowę planowanych obecnie „portów zewnętrznych”, a więc portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej powstałych w wyniku zalądowienia tj. przez przekształcenie akwenu w ląd (docelowo : Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzy w…