Nowe Technologie

Nowe Technologie Wspieramy firmy z branży IT, zarówno na etapie ich tworzenia jak i wszelkich aspektach ich bieżącej działalności. Współpraca obejmuje, z jednej strony, prawną organizację funkcjonowania startupów, czy to w zakresie przyjmowanej formy prawnej, relacji z inwestorami czy też ukształtowania zasad współpracy wewnątrz firmy, np. w zakresie ochrony danych osobowych. Z drugiej strony –…

Działalność gospodarcza i sprawy korporacyjne

Działalność gospodarcza i sprawy korporacyjne Świadczymy kompleksową usługę wsparcia prawnego działając na zlecenie zarówno przedsiębiorców indywidualnych jak i spółek handlowych czy grup kapitałowych z Polski i Niemiec. Pomoc prawna obejmuje zarówno etap planowania i rozpoczynania aktywności gospodarczej, w tym tworzenia odpowiednich struktur dopasowanych do profilu i skali planowanej działalności, wsparcie w toku bieżącej działalności, jak…

Energetyka

Energetyka Kancelaria oferuje wsparcie prawne w szerokim spektrum zagadnień z obszaru energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, w tym szczególności w zakresie spraw związanych z obrotem, przesyłem energii, dystrybucją i magazynowaniem, pozyskiwaniem zezwoleń i koncesji, oraz w zakresie odnoszącym się do kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego.Wsparcie prawne polega w szczególności na bieżącym doradztwie w zakresie stosowania przepisów prawa…

Inwestycje budowlane i nieruchomości

Inwestycje budowlane i nieruchomości Kancelaria oferuje usługi prawne zarówno na etapie nieruchomości jak również w toku całego procesu budowlanego.Pomoc prawna Kancelarii obejmuje w szczególności weryfikację i analizę istniejącego stanu prawnego nieruchomości gruntowych i budynkowych, opracowywanie dokumentacji umownej w zakresie odnoszącym się do transakcji zakupu nieruchomości jak również realizacji procesu budowlanego, prowadzenia postępowań przetargowych, uczestnictwo w…

Podatki

Podatki
Świadczymy kompleksowe wsparcie w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego w prowadzeniu działalności gospodarczej, wykonywania analiz podejmowanych lub planowanych działań gospodarczych, wypracowywania struktur podatkowych i optymalizacji podatkowej, reprezentacji klientów w toku postępowań podatkowych i skarbowych jak również przed sądami administracyjnymi.

Praca i usługi

Praca i usługi Rynki pracy i świadczenia usług w Polsce i w Niemczech pozostają ze sobą ściśle powiązane. Z jednej strony, dotyczy to aspektu zatrudnienia i przepływu pracowników. Z drugiej, sektora usług i realizacji zleceń w wymiarze transgranicznym. Nawiązanie współpracy, właściwa organizacja jak również przyjęty podział zadań i obowiązków, realizacja obustronnych ustaleń i nadzór w…

Produkcja i handel

Produkcja i Handel Produkcja i handel stanowią krwiobieg gospodarek Polski i Niemiec jak również podstawowy wyznacznik ich bardzo dobrej współpracy handlowej.Wsparcie prawne konieczne jest w odniesieniu do całego spektrum zagadnień związanych z planowaniem, organizacją i realizacją procesu produkcyjnego a finalnie dystrybucją i sprzedażą wytworzonych produktów. Odnosi się to do właściwego rozłożenia ryzyk i zabezpieczenia interesów…

Transport i logistyka

Transport i logistyka Niemcy i Polska są krajami, które ze względu na swoje położenie, pełnią niezwykle istotną rolę w systemie logistyczno – transportowym Europy.Wsparcie prawne potrzebne jest zarówno na etapie planowania i organizacji współpracy,  jak również jej realizacji, a finalnie – rozliczenia, w tym dochodzenia roszczeń jakie często pojawiają się na tym tle.Jesteśmy stale zaangażowani…