SPECUSTAWA O BUDOWIE PORTÓW ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 09 sierpnia 2019r. Sejm  uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Przyjęte przepisy pozwolą na szybką i nieskomplikowaną budowę planowanych obecnie „portów zewnętrznych”, a więc portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej powstałych w wyniku zalądowienia tj. przez przekształcenie akwenu w ląd (docelowo : Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzy w…